5. téma: „ŠPANĚLSKO“

  • 1. týden – „OLA ESPAÑA“
    • Seznámení se základními informacemi o zemi, španělská slovíčka, výtvarná aktivita na Gaudiho mozaiku.
  • 2. – 4. týden – „NÁŠ ŠPANĚLSKÝ PŘÍBĚH“
    • Animovaný příběh na motivy Španělska