Nabízíme možnost prohlídky před zařazením. Seznámíme Vás s plánem péče a výchovy, denním režimem, provozním řádem a odpovíme na Vaše otázky.

FOTOGALERIE      AKTUALITY

Pro koho je dětská skupina určena?

Pro děti od dvou let do zahájení povinného předškolního vzdělávání.

Vhodné pro rodiče na rodičovské dovolené nebo na zkrácený úvazek.

Prostory dětské skupiny

Prostory jsou uzpůsobeny pro denní pobyt dětí včetně herního prostoru, kuchyňky, šatny a toalet. Kapacita je pro skupinu 6 dětí. Nedílnou součástí vybavení jsou věci vyhovující ve všech ohledech potřebám dětí stanoveného věku. Vlastní dětské hřiště umožňuje každodenní pobyt dětí venku a poskytuje dostatek prostoru pro hru i relaxaci. K dispozici máme také ručně vyráběné dřevěné hračky pro trénink uchopování předmětů a zlepšení motoriky.

Otevírací doba

Provozní doba je Po – Pá 7:30 – 15:30

Kde nás najdete?

Najdete nás ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové v ulici K Meteoru 757/16.

Parkoviště přímo před budovou.

Měsíční poplatek a stravování

Výši poplatku za poskytované služby naleznete níže v příloze Ceník. Poplatek nezahrnuje stravování.

DS Cihlička zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců. Pro účely stravování je vyčleněna kuchyň, která slouží jako výdejna. Děti se stravují společně se zaměstnanci v místnosti tomu určené. Pro děti je připravována strava v souladu se zásadami zdravé výživy s ohledem na věk dítěte a po celou dobu pobytu dítěte v dětském zařízení je dodržován pitný režim. V případě individuálního stravování si rodič přináší stravu pro své dítě.

MÁM ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY

Přijímání dětí do dětské skupiny

Upřednostňujeme uchazeče, kteří májí zájem pravidelně docházet.

Přijetí není vázané na trvalé bydliště dítěte.

Při vyšším počtu přihlášených dětí než umožňuje kapacita, je rozhodujícím kritériem dlouhodobý zájem, věk (homogenní skupina), uplatnění rodičů na trhu práce, bydliště a pořadí v jakém byly děti přihlášeny.

Umístěním dítěte po druhém roce jeho věku do dětské skupiny (i na celý týden/měsíc) se rodiči nesnižuje rodičovský příspěvek.

DS Cihlička může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Rodiče mají nárok na daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení – dětské skupiny. Slevu za každé vyživované dítě lze uplatnit maximálně do výše minimální mzdy.

Těšíme se na vás

Kontaktní osoba

Denisa Bůžková

Mobil: +420 774 498 719

projekty@centrumandragogiky.cz

Vaše názory, připomínky a náměty nás zajímají!

Na tomto odkazu naleznete krátký dotazník

Dokumenty a formuláře