V období od 1.7. 2018 do 31. 8. 2021 se realizoval projekt Dětské centrum ŠANCE.

V rámci projektu byl po dobu tří let provozován dětský klub a v období letních a jarních prázdnin příměstské tábory.

Projekt řešil potřeby rodičů pečujících o malé děti v lokalitě Hradec Králové – Svobodné Dvory a přispíval ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a sladění práce a rodinného života prostřednictvím doplnění nedostačující kapacity a doby provozu zařízení péče o děti na 1. ZŠ v lokalitě.  

Celkem bylo podpořeno přes 100 rodičů. Na odkazech naleznete reference a fotky.

Těší nás, že jsme projektem Dětské centrum ŠANCE mohli podpořit rodiče, jak v návratu do práce, tak při sladění rodinného a pracovního života, a že se děti se zájmem vracely.