Projekt TECHNICKÁ ŠKOLKA

Jsme součástí projektu „Technická školka“, který vznikl z iniciativy členů České manažerské asociace (ČMA) pro podporu technické kreativity u dětí.

Projekt „Technické školky“ reaguje na úbytek zájmu o technické obory a řemesla. Získal si oblibu u zástupců odborných institucí, významných českých firem, samosprávy i politiků v čele s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je hravou formou přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:

  • technické myšlení
  • tvořivost
  • manuální zručnost
  • verbální schopnosti

 

Tvořit rukama je přirozená součást života. Rozvíjí se nejen manuální schopnosti, ale také slovní zásoba a kreativní přístup k řešení úkolů. Dnes se setkáváme, že děti běžně vyrůstají u počítače. Ovšem je jednoduché se na děti zlobit, pokud není nabídnut alternativní program.

 

Školíme se v didaktice technického vzdělávání:

 

Další informace nejen o projektu, ale také o konkrétních praktických úlohách se dočtete na stránkách České manažerské asociace nebo na stránkách Technické školky.

    

Zdroj: https://www.cma.cz/vzdelavaci-program-technicke-skolky/