Informace z Krajské hygienické stanice – preventivní opatření

Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví. Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace o koronaviru COVID-19. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí a na našich webových stránkách www.khshk.cz.

Dokumenty s doporučením pro prevenci před nakažením virem způsobujícím onemocnění COVID-19 jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.