Píše se o nás

Nezapomeňme, že tvořit rukama je přirozená součást života (JÍRŮ, Marie. Nezapomeňme, že tvořit rukama je přirozená součást života In: Madam Business, Prosperita, č. březen 2019, str. 12, 13)

Nezapomeňme, že tvořit rukama je přirozená součást života – rozhovor s PhDr. Marií Jírů

Podnikatelské projekty PhDr. Marie Jírů, která založila a vede Centrum andragogiky, s.r.o. v Hradci Králové, prosluly zajímavými počiny. Několikrát jsme o této osobnosti psali, určitě si vzpomenete. Zabývá se vzděláváním dospělých, promýšlí, jaké zorganizovat kurzy, rekvalifikační školení, jak nabídnout starší generaci co nejoptimálněujší uplatnění na trhu práce. Aktivity Centra andragogiky jsou vynalézavé, … Pokračování